De Belijdenissen - Aurelius Augustinus

De Belijdenissen - Aurelius Augustinus

Titel: De Belijdenissen
Schrijver: Aurelius Augustinus

De Belijdenissen (Confessiones) van Aurelius Augustinus (354-430) is een autobiografisch boek met dertien hoofdstukken, geschreven tussen 397 en 398 na Christus. De Belijdenissen van Augustinus nemen een unieke plaats in in de christelijke theologie en het Europese denken sinds de zesde eeuw. In een eenvoudige monoloog plaatst Augustinus zich, na ruim veertig bewogen levensjaren, tegenover zijn Schepper. Een scherpzinnige analyse van zijn uiteindelijk bereikte geestelijke toestand en een lyrisch commentaar op enkele Bijbelteksten besluiten het werk.

Het denken van Augustinus is nog van vóór het onderscheid tussen filosofie en theologie. Daarbij werd het domein van de menselijke geest nog niet opgedeeld in verschillende vakken, met ieder hun specifieke benadering en vraagstelling.
Voor Augustinus gold slechts één vraagstelling: hoe kom ik tot een juiste levenswijze.

Zijn filosofie is eenvoudig en heeft onmiddellijke consequenties voor de praktijk. Ze is een zoeken naar wijsheid (sapientia) wat iets anders is dan puur weten (scientia). Ook het kennen van de eigen ziel en van God is een uitvloeisel van zijn zoeken naar wijsheid.


Terug naar Mijn favoriete boeken

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»