PDCA cyclus

Deming cirkel

De PDCA cyclus komt voort uit de inzichten van William Edwards Deming. Deming stelt dat voor elk proces sprake moet zijn van een cyclus voor procesbeheersing. Deming onderscheidt in zijn kwaliteitsfilosofie een cyclus van vier stappen om verbeteringen te realiseren: plan, do, check en act. De cyclus van Deming is gebaseerd op de Plan-Do-See-cyclus van Walter A. Stewhart. Deming maakte er de Plan-Do-Check-Act-cyclus van, afgekort als PDCA-cyclus.

Plan: Maak een plan voordat tot uitvoering wordt overgegaan.
Do: Voer de geplande activiteiten conform het plan uit
Check: Meet of het te realiseren doel gehaald is.
Act: Evalueer de uitkomst van de meting en stel op basis daarvan vervolgacties vast.

Na ‘Act' is er weer sprake van een planfase.

Door deze stappen structureel en stelselmatig toe te passen wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling van de organisatie.


Terug naar Mijn visie op kwaliteit

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»