Verbeteren en vernieuwen

Hier zit de essentie van het INK-managementmodel. De uitkomst van de metingen in de resultaatgebieden zal ongetwijfeld tot veel inspiratie en verbeterideeën leiden. Van relatief eenvoudig en snel te realiseren tot ingrijpend en voor de langde duur. Verbeteren en vernieuwen is een continu proces. Net zoals het werken aan de conditie van de organisatie. Door veranderingen in de omgeving wordt voortdurend een beroep op het aanpassingsvermogen van de organisatie gedaan. Inspiratie en ideeën zullen ook voortkomen uit de oriëntatie op externe ontwikkelingen en uw eigen leerervaringen.


Terug naar INK-managementmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»