Klanten en partners

In dit aandachtsgebied komt aan de orde in welke mate de organisatie voldoet aan de verwachtingen van klanten en partners. Partners zijn externe organisaties waarmee intens en langdurig wordt samengewerkt: Dit kunnen leveranciers en/of afnemers zijn, soms wisselende rollen.
Hoe ervaren en waarderen klanten en partners de producten, dienstverlening en samenwerking? Wat is hun mening over de producten, de dienstverlening of de samenwerking? Wat zijn hun motieven om met u zaken te doen? Heeft de organisatie inzicht in de redenen waarom men wel of niet van haar diensten gebruikt maakt? Wat zijn de toekomstverwachtingen? Hoe presteert uw organisatie ten opzichte van vergelijkbare organisaties?


INK-managementmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»