INK-managementmodel

INK-managementmodel

Het Nederlandse INK-managementmodel is afgeleid van het Europese EFQM Excellence model. Dit model is in 1989 ontwikkeld op initiatief van veertien grote Europese bedrijven. Tienduizenden Europese ondernemingen en non-profit organisaties gebruiken het om hun bedrijfspresentaties te verbeteren. De Nederlandse versie van het EFQM-model, het INK-managementmodel, is in de loop der jaren uitgegroeid tot de meest toegepaste methode voor integraal management.

Het INK-managementmodel bestaat uit tien onderling verbonden aandachtsgebieden. Deze zijn opgesplitst in vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en het aandachtsgebied Verbeteren en vernieuwen. Het organisatiedeel betreft de werkwijze en de inrichting van de organisatie. Het resultaatdeel kijkt naar wat de organisatie heeft bereikt in de ogen van de stakeholders. De vergelijking tussen de gestelde doelen en de bereikte resultaten vormt de basis en inspiratie voor het verbeteren en vernieuwen.

Het INK-managementmodel bestaat uit:
- tien aandachtsgebieden
- vier dimensies voor de diagnose van de organisatiegebieden
- twee veranderkundige concepten: PDCA-cyclus en IMWR-cirkel
- vijf fundamentele kenmerken

Vijf organisatiegebieden:

Leiderschap
Strategie en beleid
Management van medewerkers
Management van middelen
Management van processen

Vier resultaatgebieden:

Klanten en partners
Medewerkers
Maatschappij
Bestuur en financiers

Aandachtsgebied:

Verbeteren en vernieuwen

In het INK-managementmodel is het verandermechnisme gebaseerd op de PDCA-cyclus en de IMWR-cirkel.

De PDCA is heel herkenbaar in het INK-managementmodel terug te vinden.

Plan: Leiderschap en Strategie en beleid
Do: Management van medewerkers, middelen en processen
Check: De vier resultaatgebieden
Act: Het aandachtsgebied Verbeteren en vernieuwen

Als het management erin slaagt deze PDCA-cyclus in de gehele organisatie toe te passen en op samenhang te sturen, is een belangrijke succesfactor gerealiseerd.


Terug naar Mijn visie op kwaliteit

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»