Waardering door medewerkers

Overheidsontwikkelmodel logo

Het resultaatgebied Waardering door medewerkers biedt informatie over de wijze waarop medewerkers de organisatie ervaren. In dienstverlenende organisaties zijn medewerkers de belangrijkste productiefactor. Om noodzakelijke veranderingen door te voeren en de gewenste output te leveren zijn gemotiveerde medewerkers de sleutel tot succes. Vanuit dit resultaatgebied vindt terugkoppeling plaats over de waardering die medewerkers hebben over onder andere de volgende elementen: de samenwerking in de organisatie, de aandacht voor arbeidsomstandigheden, de werkdruk, de ontwikkelingsmogelijkheden. Informatie over deze elementen kan worden verkregen door het houden van enquêtes onder medewerkers (medewerkerstevredenheidsonderzoeken) of risico-inventarisaties. Tegenwoordig vindt er ook benchmarking plaats op uitkomsten van MTO's.

Het halen van rode draden uit voortgangsgesprekken of exit-gesprekken biedt ook informatie over dit resultaatgebied. Deze informatie heeft betrekking op de beleving van medewerkers. Meer objectieve informatie over medewerkers, zoals personeelsverloop, ziekteverzuim en/of deelname aan opleidingen hoort in dit model bij het resultaatgebied Eindresultaten. Informatie over deze objectieve informatie kan worden gevonden in sociale jaarverslagen en managementrapportages.


Terug naar Overheidsontwikkelmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»