Processen

Overheidsontwikkelmodel logo

In het Overheidsontwikkelmodel wordt in het kader van het procesmanagement onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten processen en de functie die ze hebben. Bij primaire processen gaat het om de levering van producten en diensten aan burgers en doelgroepen. Ondersteunende of secundaire processen moeten de primaire processen ondersteunen. Deze ondersteuning kan in de vorm van een betrouwbare administratie en/of moderne technologie. De primaire en ondersteunende processen zijn gekaderd door besturings- of managementprocessen.
Beheersing van de processen is een belangrijk uitgangspunt om doelmatig en transparant te kunnen werken. Bij dit organisatiegebied gaat het om vragen als: Zijn de processen beschreven? Wie is verantwoordelijk voor welke activiteit uit een proces? Welke prestatie-indicatoren en normen zijn in de processen opgenomen? Wie is bevoegd om veranderingen in het proces aan te brengen?


Terug naar Overheidsontwikkelmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»