Informatie

Overheidsontwikkelmodel logo

Het kunnen beschikken over de juiste informatie is een van de belangrijkste voorwaarden om als organisatie succesvol te kunnen opereren. Producten en diensten komen niet tot stand als er geen informatie is. Een van de belangrijkste redeen voor de toenemende aandacht voor informatie als productiemiddel is terug te voeren tot de ontwikkelingen in de informatietechnologie. Hierdoor is een overheidsorganisatie in staat om op een hele andere manier met informatie om te gaan en hier invulling aan te geven. Via websites kunnen aanvragen worden ingediend en digitaal worden afgewerkt. Burgers willen bijvoorbeeld via internet kunnen volgen hoe het staat met de afhandeling van hun vraag. Door middel van digitale klantdossiers wordt hieraan inhoud gegeven. Bij dit onderdeel van het model wordt aandacht besteed aan het strategisch informatiebeleid en de wijze waarop de I-functie is georganiseerd. Ook de verschillende toepassingen van informatie(systemen) komen hier aan de orde.


Terug naar Overheidsontwikkelmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»