Financiën

Overheidsontwikkelmodel logo

In tegenstelling tot het bedrijfsleven zijn de financiële resultaten van een overheidsorganisatie niet de doelstelling, maar een middel om maatschappelijke effecten te realiseren. Soms betekent dit een inbreuk op doelmatig handelen. Om inhoud te kunnen geven aan de financiële functie wordt gewerkt conform de Planning en Controlcyclus. Bij financieel beleid is er aandacht voor heldere financiële verantwoording. Het gaat hier om de wijze waarop budgethouderschap inhoud krijgt en de vraag of de financiële risico's goed in beeld zijn. Daarnaast is aandacht voor de wijze waarop de prijs-kwaliteit verhouding van producten en diensten wordt bewaakt en welke rollen de financiële adviseurs en de concerncontroller hebben. Financiële instumenten die ter sprake komen hebben onder ander betrekking op de Planning en Controlcyclus (begroting, voortgangsrapportage, jaarrekening).


Terug naar Overheidsontwikkelmodel

test

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»