Medewerkers

Overheidsontwikkelmodel logo

Ook voor de overheidsorganisaties geldt dat de kracht van de organisatie afhankelijk is van de mensen die er werken. De prestaties die medewerkers leveren zijn afhankelijk van ontplooiingsmogelijkheden en de wijze waarop ze worden gemotiveerd en geïnspireerd. Het optimaal benutten van de competenties van medewerkers is een belangrijk uitgangspunt van het Human Resource Management (HRM). Evenals bij het organisatiegebied Management komen bij het thema Medewerkers elementen van de IMWR-cirkel aan de orde. Welke personeelsinstrumenten worden ingezet om inhoud te geven aan het overkoepelend personeelsbeleid? Liggen de competenties van de medewerkers in het verlengde van de organisatiemissie en wordt hierin geïnvesteerd? Wordt de leiding regelmatig geïnformeerd over personeelszaken zoals ziekteverzuim en formatieomvang. Bij het aandachtsgebied Medewerkers wordt ingegaan op instrumenten als voortgangs-/POP-gesprekken, ARBO en opleiden/ontwikkelen.


Terug naar Overheidsontwikkelmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»