Management

Overheidsontwikkelmodel logo

Managers zijn degenen die het anderen mogelijk maken hun werk te doen. Daarbij zijn verschillende managementstijlen van belang. Van de integrale manager wordt verwacht dat deze in overleg met het bestuur beleid en strategie bepaalt en vervolgens door de medewerkers laat uitvoeren.
In het proces van beleid- en strategiebepaling kan de manager een belangrijke plaats toedichten aan de medewerkers. Verantwoordelijkheden delegeren aan medewerkers vergroot ook hun betrokkenheid. Naast de manier waarop de manager door voorbeeldgedrag de medewerkers inspireert is ook de wijze van sturen van belang. Op welke wijze ontvangen de medewerkers feedback? Worden medewerkers bij tegenvallende prestaties aangesproken en is er actief beleid om competenties te ontwikkelen die aansluiten bij de doelen van de organisatie?
Bij het organisatiegebied Management wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop de leiding de dagelijkse gang van zaken organiseert.


Overheidsontwikkelmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»