Fase 4: Keten georiënteerd

Deze fase kenmerkt zich vooral door de samenwerking met derden/partners in de keten. Met deze derden/partners zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk realiseren van de beleidsdoelen. Er wordt gewerkt vanuit het win-win-principe. Ketenbreed wordt intensief samengewerkt en er vindt uitwisseling plaats van kennis en capaciteiten.

Terug naar Overheidsontwikkelmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»