Fase 2: Proces georiënteerd

In een proces georiënteerde fase bestaat goed inzicht in het verloop van de primaire processen. De organisatie heeft in deze fase de primaire processen vastgelegd en beheerst ze ook. Er wordt ook gewerkt conform de afgesproken processen. Sturing vindt plaats op basis van prestatie-indicatoren die aan de primaire processen zijn gekoppeld.
Verbeteringen komen in deze fase van ontwikkeling tot stand door het systematisch analyseren van de processen en op basis van problemen bij de uitvoering ervan. In deze fase wordt de PDCA-cirkel rondgemaakt op de primaire processen.


Terug naar Overheidsontwikkelmodel

Angst basis van hanengedrag
Hanengedrag onder management is geen zeldzaamheid. Denk aan de deelnemers in een MT die de...»

De weldoener en de herberg
Er was eens een weldoener die zoveel mogelijk goed wilde doen voor de mensen. Hij begon na...»